بسمه تعالی

دفتر سرود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ساماندهی، رشد و تربیت گروه‌های سرود در خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده‌است.
برنامه‌ریزی برای آموزش جامع، ارتقای کمی و کیفی، ایجاد ساز و کار حمایتی، اعطای مجوز، برقراری سامانه خدمات و بهره‌مندی سراسری گروه‌های سرود در سراسر کشور از جمله اهداف تاسیس این دفتر می‌باشد.
با بهره‌مندی از نظرات کارشناسی اساتید خبره این حوزه سند جامعی برای پیشبرد فعالیت‌های سرودی در کشور تهیه شده است که آینده نزدیک و دور فعالیت‌های سرود را ترسیم می‌کند.
این دفتر با اصل تعامل سازنده بین تمام ارگان‌های فعال در حوزه سرود، بازوی اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سرود خواهد بود.
از همه فعالان حوزه سرود در اقصی نقاط کشور دعوت می‌کنیم با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده همراه ما باشند.