زمان برگزاری مرحله پايانی و اختتاميه اولین جشنواره ملی سرود فجر تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره سرود فجر، زمان برگزاری مرحله پايانی و اختتاميه جشنواره به شهریور ماه منتقل شد. باتوجه به مصادف شدن زمان برگزاری مرحله پايانی و اختتاميه جشنواره سرود فجر با ایام برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و ایام عزاداری ماه محرم و صفر، زمان برگزاری اين مرحله از اولین جشنواره تغییر یافت.
بر این اساس با پیشنهاد حامد جلیلی دبیر جشنواره ملی سرود فجر و با موافقت امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمان برگزاری این رویداد هنری به ۲۰ تا ۲۶ شهریور انتقال پیدا کرد.