دریافت ویدیو

 

همه درا بسته بشه
کلید همه درهای بسته رو تو داری
حس می‌کنیم حضورتو
توو روزای سختی ما رو تنها نمی‌ذاری

حضرت خورشید پشت ابرها
برمی‌گردی
جناب آرامش بعد صبرها
برمی‌گردی

فریاد بشر تویی توی تموم دوران
ای منجی انسان
ببین تو رو می‌خونن تموم ادیان
ای منجی انسان

 

دانلود