دریافت ویدیو

یه دست از آسمون

همیشه هوای ما رو داره

به جز پناه اون‌

دل بی قرار کجا رو داره‌

انگار تو غربته‌

ولی باز‌ یه آشنا رو داره

تو آشنایی‌ُ

تو شبامون میشی‌ یه ستاره‌

خوشبخته اون کسی‌ که

 قدم تو راه تو میزاره

تو سربلندیُ

با تو بودن اوج اقتداره

 سردار‌

 لبخندت‌

مونده به یادگار

با تو

می‌مونیم‌

تو راه افتخار

دانلود