دریافت ویدیو

دل پر زده تا بام نجف تا بام ولایت
راهی شده با ذکر علی، با وعده‌ی بیعت
در وادی عصمت
افتاده مسیرم
دیوانه‌ی حیدر
از روز غدیرم
شد ساقی کوثر
آقای دو عالم
سودای پریدن
دارد پر و بالم
ای نور رخت خورشید
امواج دلت دریا
ای آینه‌ی وجه خدا از عمق نگاهت پیدا
ای مظهر حق
آیات فلق
در مدح نگاه تو
از شام ابد
تا صبح ظهور
هستم سر راه تو
شد ساقی کوثر
آقای دو عالم
سودای پریدن
دارد پر و بالم