دریافت ویدیو

 

به نام خانه ایمان

به نام خون شهیدان

به نام ایران

اسم پاکش همه جا پیچیده

پشت دشمنای ایران لرزیده

دلهامون لبالب از امیده

آینده به روشنی خورشیده

یه روزی که نه دوره و نه دیره

حماسه تو دنیا رو می‌گیره

پرچم افتخار تو بالا می‌ره

معنی می‌ده عزت‌ و خدمت مردم

ایران می‌درخشه با همت مردم

با عزم و اراده‌ی دولت مردم

آهای آهای اهالی خونه

بگید به هر کسی نمی‌دونه

خواب دشمنا پریشونه

این پرچم زمین نمی‌مونه

برای ملتی که عاشقه

تاریخش پر از حقایقه

چاره ی کار همدل بودنه

چاره ی کار وعده صادقه

یه روزی که نه دوره و نه دیره

حماسه تو دنیا رو می‌گیره

پرچم افتخار تو بالا می‌ره

معنی می‌ده عزت‌ و خدمت مردم

ایران می‌درخشه با همت مردم

با عزم و اراده‌ی دولت مردم

دانلود